نوشته‌ها

اطلاعیه قطع گاز ۹۷/۰۶/۰۶

جناب آقای مهندس خلج

مدیر محترم دفتر خدمات شهرک صنعتی شهرستان اشتهارد

موضوع: اطلاعیه قطع گاز

با سلام؛

احتراماً بدینوسیله باستحضار می رساند این اداره در نظر دارد در روز سه شنبه مورخ ۹۷/۰۶/۰۶ اقدام به عملیات گاز رسانی به واحد آتش نشانی شهرک صنعتی نماید که در این رابطه گاز بلوک ۱۹ از ساعت ۹ الی ۱۴ قطع می گردد. لذا خواهشمند است اقدامات مقتضی در خصوص اطلاع رسانی به شرکت های مستقر در بلوک صورت پذیرد. پیشاپیش از همکاری جناب عالی کمال تشکر دارم.

محمد عظیمی

سرپرست اداره گاز اشتهارد

برنامه قطع احتمالی برق ۹۷/۵/۱۳

 

برنامه قطع احتمالی برق شهرک صنعتی اشتهارد ۹۷/۵/۱۳

ضمنا قابل ذکر است این برنامه از طرف اداره توزیع برق شهرستان اشتهارد اعلام گردیده است.

اطلاعیه قطع گاز ۹۷/۰۶/۰۶

جناب آقای مهندس خلج

مدیر محترم دفتر خدمات شهرک صنعتی شهرستان اشتهارد

موضوع: اطلاعیه قطع گاز

با سلام؛

احتراماً بدینوسیله باستحضار می رساند این اداره در نظر دارد در روز سه شنبه مورخ ۹۷/۰۶/۰۶ اقدام به عملیات گاز رسانی به واحد آتش نشانی شهرک صنعتی نماید که در این رابطه گاز بلوک ۱۹ از ساعت ۹ الی ۱۴ قطع می گردد. لذا خواهشمند است اقدامات مقتضی در خصوص اطلاع رسانی به شرکت های مستقر در بلوک صورت پذیرد. پیشاپیش از همکاری جناب عالی کمال تشکر دارم.

محمد عظیمی

سرپرست اداره گاز اشتهارد

برنامه قطع احتمالی برق ۹۷/۵/۱۳

 

برنامه قطع احتمالی برق شهرک صنعتی اشتهارد ۹۷/۵/۱۳

ضمنا قابل ذکر است این برنامه از طرف اداره توزیع برق شهرستان اشتهارد اعلام گردیده است.

اطلاعیه قطع گاز ۹۷/۵/۱۴

جناب آقای مهندس خلج

مدیر محترم دفتر خدمات شهرک صنعتی شهرستان اشتهارد

موضوع: اطلاعیه قطع گاز

با سلام؛

احتراماً بدینوسیله باستحضار می رساند این اداره در نظر دارد در روز یکشنبه مورخ ۹۷/۰۵/۱۴ اقدام به عملیات گاز رسانی در بلوک ۲ به انجام برساند، لازم به ذکر است در راستای عملیات گاز رسانی، گاز بلوک های ۱ ، ۲ ، ۳ و ۴ از ساعت ۹ الی ۱۴ قطع می گردد. لذا خواهشمند است اقدامات مقتضی در خصوص اطلاع رسانی به شرکت های مستقر در بلوک ها صورت پذیرد. پیشاپیش از همکاری جناب عالی کمال تشکر دارم.

محمد عظیمی

سرپرست اداره گاز اشتهارد

 

برنامه قطع احتمالی برق ۹۷/۴/۳۱

 

برنامه قطع احتمالی برق شهرک صنعتی اشتهارد

ضمنا قابل ذکر است این برنامه از طرف اداره توزیع برق شهرستان اشتهارد اعلام گردیده است.

برنامه قطع احتمالی برق ۹۷/۴/۳۰

 

برنامه قطع احتمالی برق شهرک صنعتی اشتهارد

ضمنا قابل ذکر است این برنامه از طرف اداره توزیع برق شهرستان اشتهارد اعلام گردیده است.

برنامه قطع احتمالی برق ۹۷/۴/۲۸

 

برنامه قطع احتمالی برق شهرک صنعتی اشتهارد

ضمنا قابل ذکر است این برنامه از طرف اداره توزیع برق شهرستان اشتهارد اعلام گردیده است.

برنامه قطع احتمالی برق ۹۷/۴/۲۷

 

برنامه قطع احتمالی برق شهرک صنعتی اشتهارد

ضمنا قابل ذکر است این برنامه از طرف اداره توزیع برق شهرستان اشتهارد اعلام گردیده است.