گزارش درس آموزی از حوادث (سقوط جرثقیل جابه جا کننده ی پاتیل حاوی مواد مذاب)

گزارش درس‌آموزی از حادثه‌ی
سقوط جرثقیل جابه‌جا کننده‌ی پاتیل حاوی مواد مذاب

به اطلاع واحدهای صنعتی می‌رساند، به پیوست گزارش درس‌آموزی از حادثه‌ی سقوط جرثقیل جابه‌جا کننده‌ی پاتیل حاوی مواد مذاب در یکی از واحدهای صنعتی تولید شمش از ضایعات، جهت بهره‌برداری مدیران محترم واحدهای مرتبط و ارتقای سطح ایمنی واحدهای فوق ارائه می شود.
این فایل شامل گزارش یک حادثه است که توسط مدیریتHSEE سازمان صنایع کوچک تهیه و تدوین شده است.

گزارش درس آموزی از حوادث (سقوط جرثقیل جابه جا کننده ی پاتیل حاوی مواد مذاب)

به اطلاع واحدهای صنعتی می رساند، به پیوست گزارش درس‌آموزی از حادثه‌ی سقوط جرثقیل جابه‌جا کننده‌ی پاتیل حاوی مواد مذاب در یکی از واحدهای صنعتی تولید شمش از ضایعات، جهت بهره‌برداریمدیران محترم واحدهای مرتبط و ارتقای سطح ایمنی واحدهای فوق ارائه می شود.

اطلاعیه ی مهم ستاد مدیریت بحران شماره ۵

ستاد بحران شهرک صنعتی اشتهارد

قابل توجه کلیه ی صاحبان صنایع
و فعالان در شهرک صنعتی اشتهارد

به منظور جلوگیری از ایجاد وقفه در تردد خودروها و افراد در زمان افزایش بارندگی و وقوع سیل و آبگرفتگی، راه دسترسی جدیدی جهت بهره برداری و خروج اضطراری در مواقع لزوم، آماده شده است.
بدیهی است در صورت بروز مشکلات رفت و آمد و بسته شدن یا مختل شدن جریان تردد شهرک در راه‌های اصلی، مسیر خروجی اضطراری، جهت استفاده به اطلاع خواهد رسید.