اطلاعیه ی مهم ستاد مدیریت بحران شماره ۵

ستاد بحران شهرک صنعتی اشتهارد

قابل توجه کلیه ی صاحبان صنایع
و فعالان در شهرک صنعتی اشتهارد

به منظور جلوگیری از ایجاد وقفه در تردد خودروها و افراد در زمان افزایش بارندگی و وقوع سیل و آبگرفتگی، راه دسترسی جدیدی جهت بهره برداری و خروج اضطراری در مواقع لزوم، آماده شده است.
بدیهی است در صورت بروز مشکلات رفت و آمد و بسته شدن یا مختل شدن جریان تردد شهرک در راه‌های اصلی، مسیر خروجی اضطراری، جهت استفاده به اطلاع خواهد رسید.