راه اندازی نسخه جدید وب سایت شرکت خدماتی

نسخه جدید وب سایت شرکت خدماتی در تاریخ ۹۷/۰۲/۱۲ طراحی و راه اندازی گردید. افزودن امکانات و اطلاعات جدید و افزایش سهولت دسترسی صاحبان صنایع و شهروندان به اخبار شهرک صنعتی از اهداف طراحی جدید است.