دومین همایش سراسری روز آتش نشانی و ایمنی در شهرک صنعتی اشتهارد البرز (۹۶/۰۷/۱۶)

photo_۲۰۱۷-۱۰-۰۸_۱۹-۱۴-۵۱

photo_۲۰۱۷-۱۰-۰۸_۱۹-۱۴-۵۰

photo_۲۰۱۷-۱۰-۰۸_۱۹-۱۴-۴۸ photo_۲۰۱۷-۱۰-۰۸_۱۸-۵۸-۲۹

photo_۲۰۱۷-۱۰-۰۸_۱۸-۵۸-۲۸

photo_۲۰۱۷-۱۰-۰۸_۱۸-۵۸-۲۵

photo_۲۰۱۷-۱۰-۰۸_۱۸-۵۸-۲۶ (2)

photo_۲۰۱۷-۱۰-۰۸_۱۸-۵۸-۲۶ (3)

photo_۲۰۱۷-۱۰-۰۸_۱۸-۵۸-۲۷ (2)

photo_۲۰۱۷-۱۰-۰۸_۱۸-۵۸-۲۶

photo_۲۰۱۷-۱۰-۰۸_۱۸-۵۸-۲۷

photo_۲۰۱۷-۱۰-۰۸_۱۸-۵۸-۲۸ (2)

برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت دوم شرکت خدماتی ۹۶/۰۶/۲۹

 

IMG_5916

IMG_5923

IMG_5926

IMG_5930

IMG_5935

IMG_5936

IMG_5963

IMG_5980

IMG_6006

IMG_6036

IMG_6048

IMG_6050

IMG_6053

IMG_6054

IMG_6063

IMG_6072

IMG_6090

IMG_6102

IMG_6108

IMG_6123

IMG_6126

IMG_6133

IMG_6135

IMG_6149

IMG_6166

IMG_6194

نشست خبری و تور رسانه ای در شهرک صنعتی اشتهارد ۹۶/۰۵/۰۳

 photo_۲۰۱۷-۰۷-۲۴_۱۶-۱۳-۴۲

photo_۲۰۱۷-۰۷-۲۴_۱۶-۱۳-۴۹

photo_۲۰۱۷-۰۷-۲۴_۲۱-۴۲-۵۶

photo_۲۰۱۷-۰۷-۲۴_۲۱-۴۲-۵۷

1

تصویر شماره ۱

غروب در شهرک صنعتی اشتهارد

تصویر شماره ۲