راه اندازی سامانه تجارت الکترونیک اتاق البرز

روسای محترم شهرک های صنعتی البرز با سلام احتراما به استحضار می رساند با عنایت به راه اندازی سامانه تجارت الکترونیک اتاق البرز در بهمن ماه سال گذشته، این اتاق در نظر دارد در راستای توسعه تجارت اعضای محترم، همایش معرفی این سامانه و ثبت نام اعضا بصورت رایگان را در روز سه شنبه مورخ […]

صورتجلسه مجمع عمومی عادی نوبت دوم

صورتجلسه مجمع عمومی عادی نوبت دوم شرکت خدماتی شهرک صنعتی اشتهارد(سهامی خاص) شماره ثبت ۵۹۶ شناسه ملی ۱۴۰۰۳۹۳۱۸۹۰ با توجه به عدم حصول حدنصاب قانونی مجمع عمومی عادی (نوبت اول) شرکت خدماتی شهرک صنعتی اشتهارد در روز چهارشنبه مورخ ۰۲/۱۲/۱۳۹۶ ، مجمع عمومی عادی ( نوبت دوم) شرکت خدماتی شهرک صنعتی اشتهارد (سهامی خاص) به […]

کتابچه راهنمای حوزه انرژی

با توجه به نیاز واحدهای صنعتی و معدنی به ساز و کار مناسب و کاربردی در مبحث انرژی، شش عنوان کتابچه راهنما در این حوزه در اختیار واحد های صنعتی مستقر در شهرک صنعتی قرار میگیرد.   دانلود یک جا:   دانلود تکی:

اطلاعیه تکمیل فرم پرسشنامه آمارگیری

با توجه به اعلام شرکت شهرک های صنعتی استان البرز واحد های مستقر در شهرک صنعتی نسبت به تکمیل و ارسال فرم پرسشنامه آمارگیری طبق فرم ارائه شده اقدام نمایند. خواهشمند است پس از تکمیل فرم آن را به نشانی پست الکترونیک amar@e-ip.ir ارسال و یا به دفتر شرکت خدماتی واقع در شهرک صنعتی اشتهارد، […]

راه اندازی نسخه جدید وب سایت شرکت خدماتی

نسخه جدید وب سایت شرکت خدماتی در تاریخ ۹۷/۰۲/۱۲ طراحی و راه اندازی گردید. افزودن امکانات و اطلاعات جدید و افزایش سهولت دسترسی صاحبان صنایع و شهروندان به اخبار شهرک صنعتی از اهداف طراحی جدید است.