گزارش های درس آموزی از حوادث / ضمیمه ی نامه ی ۱۷۸۸۹-۹۷

گزارش درس آموزی از حوادث به منظور تحقق سیاست ها و خط مشی نظام جامع بهداشت، ایمنی، محیط زیست و انرژی، و با هدف پیشگیری از تکرار و کاهش حوادث ناگوار در سطح واحدهای صنعتی، مجموعه ای شامل ۲۷ گزارش درس آموزی از حوادث، جهت بهره برداری واحد های صنعتی تهیه و با بیان علل […]

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده نوبت اول ۹۷/۱۱/۱۷

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده نوبت اول شرکت خدماتی شهرک صنعتی اشتهارد(سهامی خاص) شماره ثبت ۵۹۶ شناسه ملی ۱۴۰۰۳۹۳۱۸۹۰ بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم دعوت به عمل می آید تا درجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده ( نوبت اول) این شرکت که برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ راس ساعت ۹:۰۰ صبح […]

گزارشات درس آموزی از حوادث ۱۸۷۴۲-۹۷

گزارش درس آموزی از حوادث ۱۸۷۴۲-۹۷ به منظور تحقق سیاست ها و خط مشی نظام جامع بهداشت، ایمنی، محیط زیست و انرژی، و با هدف پیشگیری از تکرار و کاهش حوادث ناگوار در سطح واحدهای صنعتی، مجموعه ای شامل ۹ گزارش درس آموزی از حوادث که در بردارنده ی بیان و تشریح بیش از ۱۷ […]

گزارشات درس آموزی از حوادث – ۱۴۴۵۰-۹۷

گزارش درس آموزی از حوادث – ۱۴۴۵۰-۹۷ به منظور تحقق سیاست ها و خط مشی نظام جامع بهداشت، ایمنی، محیط زیست و انرژی، و با هدف پیشگیری از تکرار و کاهش حوادث ناگوار در سطح واحدهای صنعتی، مجموعه ای شامل ۸ گزارش درس آموزی از حوادث که در بردارنده ی بیان و تشریح حدود ۴۰ مورد […]

دستور العمل واکنش در شرایط اضطراری

#دستورالعمل_واکنش_در_شرایط_اضطراری دستور العمل واکنش در شرایط اضطراری در واحدهای صنعتی ( بیش از ۱۰۰ نفر شاغل ) و واحدهای معدنی ( بیش از ۵۰ نفر شاغل )، که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه و ابلاغ شده است، در کلیه‌ی واحدهای صنعتی الزام اجرا دارد و دفاتر ایمنی و بهداشت واحدهای صنعتی باید با […]

نقل و انتقال و دفع پسماند

رویه های لازم در خصوص نقل و انتقال و دفع پسماندها                                     پیرو الزام سازمان حفاظت محیط زیست استان البرز و شرکت شهرک‌های صنعتی استان البرز به بهره‌گیری کلیه‌ی واحدهای صنعتی مستقر در شهرک‌های صنعتی از رویه ها، تعاریف […]

برگزاری دوره آموزشی

مدیران محترم شهرک های صنعتی اشتهارد و کوثر مدیران عامل محترم شرکت های خدماتی شهرک صنعتی اشتهارد و کوثر موضوع: برگزاری دوره با سلام و احترام؛ با عنایت به برنامه ریزی صورت پذیرفته در خصوص تشریح خدمات بانک توسعه صادرات و صندوق ضمانت صادرات به واحد های صنعتی مستقر در شهرک های صنعتی استان البرز، […]

اقدامات لازم برای مخاطرات گاز H2S

« ضوابط ایمنی در مواجهه با گازهای سولفید هیدروژن و متان در شبکه‌ها و تصفیه‌خانه‌های فاضلاب شهرک‌ها و نواحی صنعتی » صنعتگران محترم و صاحبان صنایع مستقر در شهرک صنعتی اشتهارد: جهت جلوگیری از بروز هر گونه مشکل و خطرات جانی در مواجهه با گاز سولفید هیدروژن ( H2S)، لازم است بدون تمهیدات ایمنی و […]

زمان برگزاری دوره های آموزشی

مدیران محترم شهرک ها و نواحی صنعتی استان موضوع: زمان برگزاری دوره های آموزشی با سلام و احترام؛ با عنایت به برگزاری دوره های آموزشی برای کارکنان واحدهای صنعتی با یارانه حمایتب شرکت توسط مجری منتخب برگزاری دوره های آموزشی مدیریتی، به پیوست جدول زمانبندی دوره های آموزشی که در این هفته برگزار می گردد […]

شرکت ایل آیدین کوثر

شرکت ایل آیدین کوثر به پیوست تصویر مکاتبه شماره ۹۷-۱۰۶۰ مورخ ۹۷/۰۸/۱۳ به همراه ضمائم، جهت اطلاع وبهره برداری لازم به حضور ارسال می گردد. همچنین مدیران محترم شهرکهای صنعتی تابعه مقتضی است به واحدهای تولیدی شهرکهای صنعتی ازلاع رسانی نمایند. مصطفی امیریان معاون برنامه ریزی و توسعه مدیریت  

بازرسی کامیون های حمل پسماندهای صنعتی ویژه

با عنایت به ماده ۷ قانون مدیریت پسماند “مدیریت اجرایی پسماندهای صنعتی و وِیژه به عهده تولید کننده خواهد بود” و همچنین عدم آگاهی اکثریت واحدهای صنعت جهت جمع آوری، نگهداری و حمل و نقل پسماندهای صنعتی و ویژه، مقتضی است ضمن اطلاع رسانی به واحدهای صنعتی جهت اخذ تاییدیه و مجوز حمل پسماندهای صنعتی […]

آزمایشگاه محیط زیست و بهداشت حرفه ای مرکز تحقیقات فراوری مواد معدنی ایران

به پیوست تصویر نامه شماره ۱۵۰-۲۷۳۴۲ مورخ ۹۷/۰۸/۰۵ مدیر محترم بهداشت، ایمنی ، محیط زیست وانرژی صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران جهت بهره برداری و اطلاع رسانی به واحدهای صنعتی ارسال می گردد. محمد امین فرشی رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل