اطلاعیه تکمیل فرم پرسشنامه آمارگیری

با توجه به اعلام شرکت شهرک های صنعتی استان البرز واحد های مستقر در شهرک صنعتی نسبت به تکمیل و ارسال فرم پرسشنامه آمارگیری طبق فرم ارائه شده اقدام نمایند. خواهشمند است پس از تکمیل فرم آن را به نشانی پست الکترونیک amar@e-ip.ir ارسال و یا به دفتر شرکت خدماتی واقع در شهرک صنعتی اشتهارد، […]

راه اندازی نسخه جدید وب سایت شرکت خدماتی

نسخه جدید وب سایت شرکت خدماتی در تاریخ ۹۷/۰۲/۱۲ طراحی و راه اندازی گردید. افزودن امکانات و اطلاعات جدید و افزایش سهولت دسترسی صاحبان صنایع و شهروندان به اخبار شهرک صنعتی از اهداف طراحی جدید است.