آگهی دعوت سهامداران به تشکیل مجمع عمومی عادی (نوبت دوم) – تصویب بودجه سال آتی شرکت

1396121402

آگهی دعوت سهامداران به
تشکیل مجمع عمومی عادی ✔️ (نوبت دوم)
شرکت خدماتی شهرک صنعتی اشتهارد (سهامی خاص)
شماره ثبت ۵۹۶ شناسه ملی ۱۴۰۰۳۹۳۱۸۹۰

با توجه به عدم حصول حدنصاب لازم مجمع عمومی عادی (نوبت اول) در مورخ ۰۲/۱۲/۱۳۹۶ بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم دعوت به عمل می آید تا در جلسه مجمع عمومی عادی ( نوبت دوم) این شرکت راس ساعت ۱۰:۰۰ صبح لغایت ۱۳:۰۰ روز شنبه مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۹۶ به آدرس : اشتهارد ، شهرک صنعتی اشتهارد ، بلوار ابوریحان ، نبش حافظ شرقی ، ساختمان فناوری و کسب و کار آیت الله هاشمی رفسنجانـی ، طبقـه همکف ، سالن آمفی تئاتر تشکیــل می گردد حضور بهم رسانند . در مورد سهامداران حقیقی ، صاحب سهم با ارائه کارت شناسایی معتبر حاضر و درغیراینصورت حضور وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم به همراه مدرک وکالت یا قائم مقامی به منزله حضور خود صاحب سهم است . در مورد سهامداران حقوقی ، حضور نماینده یا نمایندگان شخصیت حقوقی با ارائه کارت شناسائی معتبر و کپی آن ، مدرک وکالت یا نمایندگی و کپی آن و آخرین روزنامه رسمی شرکت و کپی آن به منزله حضور خود صاحب سهم می باشد .
مصوبات مجمع عمومی عادی (نوبت دوم) در صورت رسمیت یافتن و عدم مغایرت با ضوابط قانونی برای کلیه سهامداران اعم از حاضر و غائب نافذ و معتبر خواهد بود .

دستورجلسه :
۱- تصویب بودجه سال آتی شرکت .
۲- تعیین نرخ هزینه های مشترک مالکین و استفاده کنندگان شهرک صنعتی اشتهارد وفق تبصره ماده ۷ واگذاری مالکیت و اداره امور شهرک صنعتی و ماده ۹ آئین نامه اجرائی قانون مذکور و بند ۱۲ از ماده ۱۶ اساسنامه شرکت خدماتی.
هیات مدیره شرکت خدماتی شهرک صنعتی اشتهارد(سهامی خاص)